Voorzitter van James

Ben jij enthousiast, daadkrachtig en op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Almere betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van jongeren?


Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt of stad?

Wat vragen wij van jou?

Jij beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten, zoals het kunnen uitzetten van de grote lijnen, maar details niet uit het oog verliezen, mensen aansturen, coachen en waarderen, kunnen delegeren, oplossingsgericht kunnen denken en planmatig kunnen werken. Jij bent in staat om met de andere bestuursleden een meerjarenbeleid te maken. Jij beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Tot slot draag jij jongeren  een warm hart toe.

Taken

Als voorzitter ben jij de spil van de vereniging en ben jij o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Leiden van bestuur-­‐ en ledenvergadering(en).
 • Coördineren van de verschillende
 • Toezicht houden op en informeren naar
 • Vertegenwoordigen van vereniging naar
 • Onderhouden contacten met gemeente, andere verenigingen en
 • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement aangegane en te sluiten
 • Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de
 • Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van
 • Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het
 • Actief werven van vrijwilligers.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een leuk netwerk binnen de stad
 • Trainingen op gebied van samenwerken, leiderschap, zelfstandigheid, content schrijven etc.
 • De kans om jezelf te laten horen en te helpen bij projecten die worden gedaan in de stad
 • Een leuke toevoeging op je CV
 • Leuke uitjes met het team
 • De kans om jezelf te professionaliseren
 • De kans om direct met jongeren te werken
 • De kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren
 • De kans om de koers van de stad Almere te bepalen

Over JAMES

De jongeren zijn de nieuwe generatie inwoners Almere en die willen niks meer dan trots zijn op hun stad. Dit gevoel zal alleen maar toenemen op het moment dat zij worden betrokken en daadwerkelijk ook echt een bijdrage kunnen leveren aan de groei.

Voor het maken van impact op de jongere generatie is het belangrijk dat ook de juiste taal wordt gesproken. Het namelijk niet duidelijk waarover zij kunnen meedenken.

Laat er daarom een vaste selectie geworden gemaakt van professionals in Almere die dat juist wel weten. Die weten wat er speelt, wat er ontbreekt en zo gericht resultaten kan leveren.

 

Hoe ziet JAMES er dan uit?

De vorm van de JAMES is erg simpel, overzichtelijk en direct.

Er is een groep van jongeren die bijeenkomen om de actuele onderwerpen te bespreken, resultaten te presenteren en input te leveren vanuit hun achterban.

Verder zal deze groep de mogelijkheid hebben om in gesprek te gaan met een ambtenaar met een beleidsfunctie om zo de onderwerpen te discussiëren, presenteren en te agenderen bij de gemeente Daarnaast heeft de JAMES het recht (en andersom) voor het in plannen van afspraken met de ambtenaren die verantwoordelijke zijn voor de interessegebieden zoals milieu, onderwijs, werk, ondernemerschap etc. Het doel hiervan is om te kunnen meedenken, ondersteunen of adviseren vanuit een jongeren perspectief

KLINKT DIT ALS WAT VOOR JOU?
NEEM CONTACT OP

Aanmeldformulier

Je kunt ook een mail sturen naar info@james-almere.nl

JAMES logo button

Andere vacatures

Lid worden van JAMES

Financieel Medewerker

Content Creator

Online marketeer